Indlæser...

Den skjulte pris ved indbrud i varebiler

I en tid, hvor virksomheder står over for adskillige udfordringer, har indbrud i varebiler vist sig at være et stigende og særligt bekymrende problem. Ud over de åbenlyse økonomiske tab, som virksomheder lider ved sådanne indbrud, påvirker det også deres drift på flere niveauer, hvilket kan have langsigtede konsekvenser.

Økonomisk aftryk

Et indbrud i en varebil går langt ud over blot stjålne genstande. Ifølge politiets seneste statistikker blev der alene i 2023 rapporteret 3.580 anmeldelser af tyveri fra lastbiler/varebiler i hele Danmark. Af disse blev der kun rejst sigtelse mod 195 personer1. Dette afspejler en udfordrende virkelighed, hvor mange forbrydelser forbliver uopklarede, og ofrene står tilbage med de økonomiske byrder. I gennemsnit koster det en virksomhed omkring 70.000 kr. at have indbrud i en varebil2. Disse omkostninger inkluderer skader på bilen, tab af værktøj og udstyr samt besøg på værkstedet for reparationer. 

1 Data fra Danmarks Statistik - 132875512 Tyveri fra lastbil/varebil 1 Data fra Danmarks Statistik - 132875512 Tyveri fra lastbil/varebil 
1 Data fra Danmarks Statistik - 132875512 Tyveri fra lastbil/varebil 

 

Driftsforstyrrelser

Når varebilen er ude af drift på grund af et indbrud, påvirker det virksomhedens daglige drift. Tab af mandetimer, ombooking af opgaver og forsinkelser i leverancer kan have alvorlige konsekvenser for virksomhedens omdømme og kundetilfredshed. Det skaber unødig stress og kan føre til tab af kunder og forretningsmuligheder.

Ressourceudnyttelse

Generhvervelse af nyt værktøj og udstyr er en ekstra byrde, som virksomhederne står over for efter et indbrud. Ud over at skulle erstatte de stjålne genstande skal de også genopbygge deres arbejdsressourcer, hvilket kræver yderligere investeringer af tid og penge.

Psykologisk belastning

Endelig må vi ikke undervurdere den psykologiske påvirkning af et indbrud i en varebil. Tanken om at ens arbejdsplads og midler til levebrød er blevet angrebet kan skabe urolige nætter og påvirke den generelle trivsel og produktivitet hos de involverede. I nogle tilfælde kan en medarbejder være bekymret for at blive mistænkt, selvom dette er helt ubegrundet.

Skyggetallet af indbrud

Det skal også bemærkes, at det reelle antal indbrud i varebiler kan være langt højere end antallet af anmeldelser. Mange tilfælde af indbrud kan gå uanmeldte, hvilket betyder, at skyggetallet for indbrud potentielt er meget større end det officielle antal. For det første kan det stjålne værktøj have en relativt lav værdi i forhold til selvrisikoen på forsikringen. Dette kan føre til, at ejerne af det stjålne værktøj ikke finder det værd at anmelde tyveriet, da omkostningerne ved at betale selvrisikoen kan overstige værdien af det stjålne værktøj. Derudover kan der være praktiske overvejelser, såsom tid og besvær forbundet med at anmelde et indbrud.

AutoLock til sikring af den daglige drift

For at sikre den daglige drift har mange virksomheder taget skridtet til at investere i effektive tyverisikringsløsninger som AutoLock. I løbet af de seneste 12 måneder har vi solgt og/eller monteret mere end 2.500 sikringsløsninger, i form af mekaniske låse, sikringsgitrer og alarmer. Alt dette har bidraget til en reduceret risiko for indbrud og minimeret de økonomiske tab. 
Indbrud i varebiler er ikke blot et spørgsmål om tabte genstande, det er en kompleks trussel mod virksomheders økonomi, driftseffektivitet og medarbejdernes velbefindende. Det kræver en holistisk tilgang, der omfatter både forebyggelse og effektiv håndtering af konsekvenserne. Det er på tide at adressere denne problemstilling på en måde, der beskytter servicevogne og fremmer en sikrere og mere produktiv arbejdsplads i de enkelte virksomheder.

 

Af AutoLock
d. 4. januar 2024